×

Statele de personal

Structura statelor de personal a primăriei satului Țarigrad                 

Nr

d/r

Denumirea funcției Număr unități Codul funcției Categoria funcției
  Activitatea executivilor locale      
1 Primar 1 A 1053 „fdp”
2 Secretar al consiliului local 1 A 2160 ,,fpc,,
3 Contabil-șef 1 A 2162 ,,fpe,,
4 Specialist superior 2 A 2222 ,,fpe,,
5 Specialist 2 A 2228 ,,fpe,,
6 Secretar 1 H 6140 ,,pdtafap,,
  Total

Inclusiv:

8    
  funcții de demnitate publică 1    
  funcții publice de conducere (fpc) 1    
  funcții publice de execuție (fpe) 5    
  post de deservire tehnică ce asigură funcționarea autorităților publice (pdtafap) 1    
  Servicii de suport      
1 Contabil 0,5 H 6066 ,,ps,,
2 Îngrijitor

spații verzi

      3 H 6185 „pa”
3 Îngrijitoare încăperi de producție și de
serviciu
1 H 6185 „pa”
4 Electrician 0,5 H 6158      „pa”
5 Operator în sala de cazane 0,5 H 6177 ,,pa,,
  Total servicii de suport

Inclusiv:

5,5    
  Post de specialitate (ps) 0.5    
  post auxiliar (pa) 5    
  Total Apatul primarului

Inclusiv:

13,5    
  funcții de demnitate publică 1    
  funcții publice de conducere (fpc) 1    
  funcții publice de execuție (fpe) 5    
  post de specialitate (ps) 0,5    
  post de deservire tehnică ce asigură funcționarea autorităților publice (pdtafap) 1    
  Post auxiliar 5