×

Proiecte de decizii

Iunie 2024

Martie 2024

Februarie 2024

Decembrie 2023

Noiembrie 2023

August 2023

Iunie 2023

Noiembrie 2022

Septembrie 2022

Noiembrie 2021

Octombrie 2021

Aprilie 2021

Februarie 2021

Ianuarie 2021

Iulie 2016

  • Proiect de decizie 3.1  Cu privire la executarea deciziilor consiliului local.
  • Proiect de decizie 3.2  Cu privire la aprobarea Regulamentul de întreţinere a animalelor domestice şi păsărilor  domestice pe teritoriul satului Țarigrad.
  • Proiect de decizie 3.3  Cu privire la aprobarea  modificărlor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind plata premiilor, sporurilor la salariu și a altor plăți suplimentare persoanelor care  dețin  funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul primăriei Țarigrad, aprobat prin decizia Nr.1/13 din 10.02.2014.
  • Proiect de decizie 3.4 Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copiilor în grădiniță.
  • Proiect de decizie 3.5  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
  • Proiect de decizie 3.6  Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în decizia nr.11/1 din 16.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea bugetului satului Ţarigrad pentru a.2016,,
  • Proiect de decizie 3.7  Cu privire la desemnarea unui reprezentant al consiliului local în componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al instituției publice Gimnaziul Țarigrad.