×

Proiecte de decizii

Februarie 2024

Decembrie 2023

Noiembrie 2023

August 2023

Iunie 2023

Noiembrie 2022

Septembrie 2022

Noiembrie 2021

Octombrie 2021

Aprilie 2021

Februarie 2021

Ianuarie 2021

Iulie 2016

  • Proiect de decizie 3.1  Cu privire la executarea deciziilor consiliului local.
  • Proiect de decizie 3.2  Cu privire la aprobarea Regulamentul de întreţinere a animalelor domestice şi păsărilor  domestice pe teritoriul satului Țarigrad.
  • Proiect de decizie 3.3  Cu privire la aprobarea  modificărlor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind plata premiilor, sporurilor la salariu și a altor plăți suplimentare persoanelor care  dețin  funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul primăriei Țarigrad, aprobat prin decizia Nr.1/13 din 10.02.2014.
  • Proiect de decizie 3.4 Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copiilor în grădiniță.
  • Proiect de decizie 3.5  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
  • Proiect de decizie 3.6  Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în decizia nr.11/1 din 16.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea bugetului satului Ţarigrad pentru a.2016,,
  • Proiect de decizie 3.7  Cu privire la desemnarea unui reprezentant al consiliului local în componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al instituției publice Gimnaziul Țarigrad.