×

Înregistrarea căsătoriei

 

Modul de încheiere a căsătoriei

 

Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţămîntul reciproc, neviciat, exprimat personal şi necondiţionat, al bărbatului şi femeii care se căsătoresc, precum şi atingerea de către ei a vîrstei matrimoniale:

Vîrsta matrimonială minimă este de 18 ani.

Pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale, dar nu mai mult decît cu doi ani. Reducerea vîrstei matrimoniale va fi încuviinţată de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinţilor minorului.

Organul de stare civilă, în baza art. 15 din Codul familiei, este în drept de a refuza înregistrarea căsătoriei dacă constată că nu sînt îndeplinite cerinţele legislaţiei.

Încheierea căsătoriei se efectuiază în termen de o lună de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

Pentru încheierea căsătoriei potrivit art. 12 din Codul familiei este stabilit termenul maxim de două luni de la data depunerii declaraţiei.

  Actele necesare pentru înregistrarea căsătoriei:

– declaraţie de căsătorie (F-14CS)

– anexă la declaraţie de căsătorie

– actele de identitate a viitorilor soţi

– certificatele de naştere a viitorilor soţi

după caz:

– dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare

– dispoziția primarului, în cazul reducerea vîrstei matrimonial, conform art. 14 din Codul familiei

La încheierea căsătoriei  se va achita taxa de stat în sumă de 20 lei şi taxa locală de 150 lei, pentru înregistrările festive în zilele de odihnă- 300 lei

Nu se permite încheierea căsătoriei între

– persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită

– rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun

– adoptator şi adoptat

– adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea grad inclusiv

– curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei

persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu

persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa

persoane de acelaşi sex

Înregistrarea căsătoriei cu cetățeni străini se efectuiază numai la OSC Drochia