×

Economia locală

 

Prin decizia Guvernului R.Moldova din 21.12.2010 în satul Țarigrad va fi creat un Parc industrial pe un teren cu o suprafaţă de 13,49 ha. Întreprinderea „Bioenergagro” intenţionează, în cadrul parcului, să implementeze un proiect concret privind construcţia uzinei de producere a gazului din biomasă. Capacitatea de proiect anuală a uzinei va fi de 16 mln metri cubi de gaze şi acestea vor fi utilizate în economia naţională, prin sistemele de gazificare existente. Astfel, realizarea proiectului sus-menţionat va avea drept consecinţă micşorarea dependenţei de importul de gaze şi majorarea securităţii energetice a R. Moldova şi va contribui la asigurarea, pînă în anul 2020, a producerii unui cuantum de 20% de energie din surse regenerabile, din volumul energiei provenite din surse tradiţionale, sporirea securităţii ecologice, precum şi altor obiective stipulate în Legea energiei regenerabile.

Concomitent, va fi obţinut un produs secundar – bioîngrăşăminte, în cantitate anuală de 60 000 tone. Numai implementarea acestui proiect investiţional va crea în intravilanul parcului circa 100 locuri noi de muncă cu salariul mediu lunar de 400 de euro. Achitarea salariilor angajaţilor va genera defalcări obligatorii la bugetul de stat de 15 mii de euro lunar sau 180 mii euro anual.

Totodată, în sectorul agrar vor fi implicate circa 350 persoane care se vor ocupa de cultivarea biomasei, utilizate ca materie primă pentru producerea gazelor.