×

Comisii consultative de specialitate

Comisiile consultative de specialitate ale consiliului sătesc Țarigrad:
pentru perioada 2023-2027

I.I. Comisia consultative de specialitate „Drept, disciplină și administrare publică”:

1. Bodorin Vitalie, consilier;
2. Ojovan Rodica, consilieră;
3. Postovan Alexandra, consilier;
4. Conea Sergiu, consilier;
5. Rotaru Eudochia, consilieră;
6. Bărbieru Petru, consilier;
7. Caba Ion, consilier.

I.II. Comisia consultativă de specialitate „Planificare, buget și finanţe”:

1. Bărbieru Petru, consilier;
2. Ojovan Simion, consilier;
3. Caba Ion, consilier;
4. Ojovan Rodica, consilieră;
5. Manea Vitalie, consilier;
6. Rotaru Eudochia, consilieră;
7. Conea Radion, consilier.

I.III. Comisia consultativă de specialitate „Cadastru, agricultură, construcții, amenajarea teritoriului și protecția mediului”:

1. Vacaru Ion, consilier;
2. Conea Radion, consilier;
3. Jitaru Valeriu, consilier;
4. Postovan Alexandra, consilieră;
5. Ojovan Simion, consilier;
6. Bejan Petru, consilier;
7. Bodorin Vitalie, consilier.