×

Comisii de lucru

Comisia administrativă:

Președinte – Rusu Sergiu, primarul satului Țarigrad;
Vicepreședinte – Ojovan Simion, consilier;
Secretar – Bodorin Vitalie, consilier;

Membri:
Rotaru Eudochia, consilier;
Caba Ion, consilier;
Ojovan Rodica, consilier;
Dobreanschi Iurie, director, Î.M „Gospodăria Comunală din s. Țarigrad”.

Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor cu strigare și cu reducere:

1. Rusu Sergiu, primar, președinte al comisiei;
2. Morari Ilinca, specialist, primăria Țarigrad, secretarul comisiei;
3. Conea Sergiu, consilier, membru;
4. Bodorin Vitalie, consilier, membru;
5. Bărbieru Petru, consilier, membru;
6. Bejan Petru, consilier, membru;
7. Conea Radion, consilier, membru;
8. Manea Vitalie, consilier, membru;
9.________, reprezentantul Consiliului raional pe problemele privatizării, membru.

Membrii supleanți:

1. Jitaru Valeriu, consilier;
2. Vacaru Ion, consilier.

Comisia permanentă pentru atribuirea bunurilor la mijloace fixe sau la
stocuri de materiale

1. RUSU Sergiu, primar, președintele comisiei;
2. BĂRGHIER Silvia, contabil-șef, membru;
3. BEJAN Alina, specialist, membru.

Comisia
pentru Situații Excepționale

Președinte:
RUSU Sergiu, primarul satului Țarigrad
Supleanții:
1. Ojovan Rodica, director, Gimnaziul ,,Ion Creangă”
2. Postovan Ala, director, IET nr.2 ,,Albinuța”
Vicepreședinte:
Foca Nicolae, ofițer superior, SP nr.1 Drochia
Supleanții:
1. Ciumac Sergiu, ofițer superior SP nr.1 Drochia, comisar
2. Rusu Andrei, ofițer principal, SP nr.1 Drochia
Secretar:
Bodean Lora, secretar al consiliului local
Supleanții:
1. Antoneac Svetlana, specialist superior
2. Bărghier Silvia, contabil-șef,
Membrii:
Caba Ion, consilier
Supleanții:
1. Conea Sergiu, consilier
2. Manea Vitalie, consilier
Tarnovschi Lilia, asistent social comunitar
Supleanții:
1. Ursachi Tatiana, asistent social comunitar
2. Pînzari Vasilisa, asistent social comunitar
Rotari Ilinca, specialist superior
Supleanții:
1. Bejan Alina, specialist
2. Grosu Lidia, director, IET nr.1 „Spicușor”
Bejan Petru, consilier
Supleanții:
1. Conea Radion, consilier
2. Jitaru Valeriu, consilier
Său Adelina, medic-șef, CS Țarigrad
Supleanții:
1. Rotaru Eudochia, asistentă superioară, CS Țarigrad
2. Conea Viorica, asistentă medical, CS Țarigrad
Bodorin Vitalie, consilier
Supleanții:
1. Vacaru Ion, consilier
2. Dobreanschi Iurie, consilier

Comisia  de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  specialişti în cadrul primăriei s.Ţarigrad

Bărbieru Petru, primar, preşedintele comisiei
Bodean Lora, secretar al consiliului local, secretar al comisiei
Rotaru Vasile, consilier, membru al comisiei
Rusu Sergiu, consilier, membru al comisiei
Cațer Ala, specialist, membru al comisiei
Ojovan Simion,consilier, membru al comisiei
Grigoriță Oxana, sef administrație publică locală al C.R.Drochia, membru.

Membrii supleanți:

Bărghier Silvia, contabil- șef, membru
Postovan Adelina, consilier, membru

Comisia obștească pentru evaluarea necesităților de acordare a ajutorului material din s. Țarigrad:

Bărbieru Petru, primar, preşedintele comisiei
Văzdăuțean Tatiana, asistent social, secretar
Bărghier Silvia, contabil- șef, membru
Conea Viorica, asistentă medicală, CS Țarigrad, membru
Gaidraga Eudochia, lucrător social, membru