×

Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist

8 iulie 2024

Primăria Țarigrad  Comisia de concurs   ANUNȚĂ LISTA CANDIDAȚILOR admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist:  Postolachi Cristina Gajiu Cristina      Candidații admiși pentru participare la concursul de suplinire a funcției publice de specialist în cadrul primăriei Țarigrad, raionul […]

Anunț prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală din satul Țarigrad „

28 iunie 2024

A N U N Ţ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită  de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției  vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodăria  Comunală din satul Țarigrad „ În conformitate cu prevederile   Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante […]

Anunț prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției vacante de bibliotecar

28 iunie 2024

A N U N Ţ Cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită  de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției vacante de bibliotecar principal la Biblioteca publică sătească Țarigrad În conformitate cu prevederile   Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum şi criteriile […]

ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist (în domeniul perceperii fiscale) la Primăria satului Țarigrad, raionul Drochia

10 februarie 2022

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvernnr. 201/2009, Primăria Țarigrad anunță Concurs la funcția publică vacant de specialist (îndomeniul perceperii fiscale). Scopul general al funcției: Acumularea impozitelor și taxelor locale în bugetul local. […]

Primăria satului Țarigrad, raionul Drochia anunţă concurs la funcţia publică temporar vacantă – Contabil-șef

1 decembrie 2019

Data-limită de depunere a documentelor: 05.12.2019 Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate-financiară la nivelul întîi. Sarcinile de bază: Elaborerază bugetul primăriei; Asigură estimărilor veridice și economice argumentate ale […]

Primăria s. Țarigrad, r-nul Drochia anunță concurs la funcțiile publice di directori in instituțiile de educație timpurie

15 noiembrie 2019

Primăria s.Țarigrad, r-nul Drochia anunță concurs la funcția de : directoral IET. Nr.1 „Spicușor” directoral IET. Nr.2 „Albinuța” La funcțiile menționate pot candida persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții: –  deţine cetăţenia Republicii Moldova; –  are studii superioare universitare –  are o vechime în activitate didactică […]

Concurs la suplinirea funcţiei publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar și cadastru

14 noiembrie 2019

Primăria satului Țarigrad, raionul Drochia anunţă concurs la suplinirea funcţiei publice vacante – de specialist (pentru reglementarea regimului funciar și cadastru). Data-limită de depunere a documentelor: 20.11.2019 Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Reglementarea problemelor […]