×

Beneficiarii de ajutor social

De dreptul la ajutor  social beneficiază familiile defavorizate în cadrul careia toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

– au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei

– sînt personae încadrate în diferite grade de invaliditate

– sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă

– îngrijesc un copil mai mic de 3 ani

– îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire conform concluziei Consiliului de exprtiză medicală  a vitalităţii,

– îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie şi au o persoană în vîrstă de peste 75 de ani din aceeaşi familie conform concluziei Consiliului medical consultativ

Familiile ai căror membri realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, sau din activitatea de antreprenoriat pot solicita acordarea dreptului la ajutor social cu condiţia că ceilalţi membri adulţi ai acesteia se încadrează în situaţiile expuse  mai sus.

La determinarea dreptului la ajutor social se exclud  membrii familiilor care:

– deţin  cetăţenia Republicii Moldova însă nu domiciliază pe teritoriu acesteia

– execută o pedeapsă privativă de libertate

– satisfac serviciul militar în termen

– se află la întreţinerea statului

 

Acte necesare la perfectarea Ajutorului Social și pentru perioada rece a anului

– copia actelor  de identitate(copia bulletinului de identitate/copia certificatului de naștere

– componenţa familiei

– certificat de salariu

– certificat  de invaliditate/de confirmare a sarcinii și termenului acestea

– certificat despre proprietate asupra terenurilor/ copia certificatului (patentei, licență) care confirm realizarea activității de antriprenoriat

– certificat despre studiile postsecundare și bursă

– certificate despre plata pensiei alimentare