×

Beneficiarii de ajutor material

Au dreptul la obţinerea ajutorului material  următoarele categorii de persoane socialmente vulnerabile, afectate de sărăcie:

– pensionarii (prioritar invalizii si persoanele singure și in etate);

– persoanele aflate în stare de sărăcie extremă si neavînd surse de existență;

– persoanele neîncadrate în cîmpul muncii din motive de boală îndelungată pină la survenirea invalidității;

– persoanele neîncadrate în cîmpul munci din cauza necesității de a îngriji copii minori pînă la vîrsta de 3 ani sau copii invalizi sub 16 ani, care sânt educați în familii cu un singur părinte;

-familiile cu mulți copii

Dreptul la obţinerea ajutorului material îl au şi ate persoane socialmente vulnerabile în cazurile de îmbolnăvire gravă sau aflate în situaţii excepţionale (calamităţi naturale, dezastre, avarii, conflicte armate, catastrofe ecologice, incendii, epidemii accidente etc) pe care nu le pot depăşi de sine stătător.

Persoanele din rîndurile  persoanelor cu dizabilităţi, pensionarilor şi copiilor, aflate la întreţinerea deplină a statului, nu au dreptul la obţinerea ajutorului material.

Actele necesare la perfectarea ajutorului material:

– cererea în scris de a i se acorda ajutor material, cu descrierea detaliată a circumstanţelor stării materiale în care se află;

– ancheta socială, eliberată gratis de primărie şi/sau organul local de asistenţă socială, care confirmă starea socială, condiţiile de trai şi venitul global al familiei, în baza cărora se determină nevoia de ajutor a persoanei (familiei) solicitante, precum şi veridicitatea circumstanţelor expuse în cerere.

– în cazul invocării motivului de boală, se va alătura certificatul, eliberat gratis de instituţiile medicale, care confirmă starea sănătăţii solicitantului şi nevoia de a achita serviciile medicale, de a procura medicamentele sau articolele protetico – ortopedice;

– copia buletinul de identitate

– copia legitimației de pensioner/student/ participant la conflictul armat și altele

– copia certificatului CEMV ce stabilește ce stabilește disabilitatea și termenul acesteia

– componența familiei

– certificat de salariu/ adeverință despe mărimea pensiei