×

Anunț prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției vacante de bibliotecar

A N U N Ţ Cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită  de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției vacante de bibliotecar principal la Biblioteca publică sătească Țarigrad

În conformitate cu prevederile   Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum şi criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, procesului–verbal nr.1 din 26.06.2024 a comisiei de concurs se prelungește concursul  prin modificarea  datei-limită  de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea  funcției de  bibliotecar principal la Biblioteca publică sătească Țarigrad, până  în data de 09 iulie 2024, orele 16.00.

Persoană de contact: Bodean Lora, secretară a comisiei de concurs

Tel.: 0252 71 236

Email: primăria.tarigrad@gmail.com