×

Anunț prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală din satul Țarigrad „

A N U N Ţ cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită  de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției  vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodăria  Comunală din satul Țarigrad „

În conformitate cu prevederile   Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale, aprobat prin decizia Consiliului sătesc Țarigrad nr.2/10 din 05.03.2020 și  ținând cont că nu  au fost depuse dosare  de participare la concurs se prelungește concursul  pentru ocuparea  funcţiei   vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodăria  Comunală din satul Țarigrad ” prin modificarea datei-limită  de depunere  a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante  de administrator al I.M.,,Gospodăria Comunală din satul Țarigrad”până în  data de 19.07.2024, ora16.00.

Persoană de contact: Bodean Lora, secretară a comisiei de concurs

Tel.: 0252 71 236

Email: primăria.tarigrad@gmail.com