×

ANUNȚ

Primăria s. Țarigrad , r-nul Drochia, anunță pentru data de  11.06.2024 ora 10.00, în incinta primăriei, desfășurarea licitației publice „ cu strigare”:

de vânzare-cumpărarea terenului , cu nr. cadastral 36412219272 cu suprafaţa totală de 0,02 ha, proprietate publică de domeniul privat al UAT Țarigrad, modul de folosință  pentru construcții prețul inițial 47000 lei.

Acontul -10% din prețul inițial, se va achita pe contul MD11TRPCDY518410A00693AA. Taxa de participare:– 600,00 lei pentru persoanele fizice, –  1200 lei pentru persoanele juridice, se va achita pe contul MD25TRPDBE142310A11036AA.

Documentele de participare la licitație se vor depune la Primăria s. Țarigrad, r-nul Drochia, pînă pe data 03.06.2024 ora 16.00. Informații la tel.0(252) 71-2-36