×

ANUNȚ

30 mai 2024

Primăria s. Țarigrad , r-nul Drochia, anunță pentru data de  11.06.2024 ora 10.00, în incinta primăriei, desfășurarea licitației publice „ cu strigare”: de vânzare-cumpărarea terenului , cu nr. cadastral 36412219272 cu suprafaţa totală de 0,02 ha, proprietate publică de domeniul privat al UAT Țarigrad, modul […]