×

Anunț consultare publică!

Consiliul local, primăria satului Țarigrad anunță despre consultarea publică a proiectelor de decizie :

1. Cu privire la execuția deciziilor emise de consiliului local.
2 .Cu privire la rezultatele activității primăriei Țarigrad pe parcursul anului 2023.
3. Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului local
4. Cu privire la rezultatele activității Casei de Cultură din satul Țarigrad pe parcursul anului 2023 și aprobarea Planului de activități culturale pentru anul 2024.
5. Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele decizii ale Consiliului local.
6. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului sătesc Țarigrad pentru trimestrul II a anului 2024.
7. Cu privire la aprobarea acțiunilor de salubrizare și amenajare a localitătii
8. Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Comunitară a satului Țarigrad pentru perioada anilor 2024–2028.
9. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate
Publică.
10. Cu privire la stabilirea plăților pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
11. Cu privire la stabilirea indicelui de referință la achitarea indemnizaţiei lunare personalului din cadrul primăriei Țarigrad

Proiectele de decizie sunt plasate pe pagina web oficială http://tarigrad.sat.md/ rubrica „Consultări publice” 2024.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 21.02.2024 pe adresa electronică: primaria.tarigrad@gmail.com sau prezentate la secretarul consiliului local.