×

Anunț convocarea Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară

19 februarie 2024

Stimați  cetățeni ! Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință privitor la  convocarea Consiliului sătesc Țarigrad în ședință   ordinară, care va avea loc la data de  26.02.2024 , ora 10.00 în incinta sălii de ședințe a primăriei. I.Se propun spre examinare şi aprobare următoarele proiecte de […]

Anunț consultare publică!

8 februarie 2024

Consiliul local, primăria satului Țarigrad anunță despre consultarea publică a proiectelor de decizie : 1. Cu privire la execuția deciziilor emise de consiliului local. 2 .Cu privire la rezultatele activității primăriei Țarigrad pe parcursul anului 2023. 3. Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea […]