×

Ședință extraordinară

Stimați  cetățeni !

Prin prezenta, Vă înştiinţăm despre convocarea  Consiliului sătesc Țarigrad în ședință   extraordinară, care va avea loc la data de  03.11.2023 , ora 10.00 în incinta sălii de ședințe a primăriei.

II.Se propun spre examinare şi aprobare următoarele proiecte de decizii:

  1. Cu privire la corelarea bugetului local aprobat pentru anul 2023 cu Legea bugetului de stat  pentru anul 2023.

INIŢIATOR : Bejan Alina, primar interimar.

RAPORTOR:  Bărghier Silvia, contabil-șef.

  1. Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreţinerea copilului în instituţia de educație timpurie.

INIŢIATOR : Bejan Alina, primar interimar.

RAPORTOR: Bărghier Silvia, contabil-șef.

COMISIILE  CONSULTATIVE DE SPECIALITATE:

Planificare, finanţe şi buget,, la 02.11.2023, ora 15.00

Proiectele de decizii pot fi vizualizate accesând linkul :

https://tarigrad.sat.md/consultari-publice-ale-proiectelor/                                                                                                       

Secretar  al consiliului local   Bodean Lora