×

Convocarea Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară

Stimați  cetățeni ! 

Prin prezenta, Vă înştiinţăm despre convocarea  Consiliului sătesc Țarigrad în ședință   ordinară, care va avea loc la data de  29.08.2023 , ora 10.00 în incinta sălii de ședințe a primăriei.

II. Se propun spre examinare şi aprobare următoarele proiecte de decizii:

 1. Cu privire la executarea deciziilor emise de Consiliul sătesc Țarigrad.

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar.

 1. Cu privire la pregătirea instituțiilor de educație timpurie din teritoriu către noul an de învățământ și perioada rece 2023-2024 .

INIȚIATOR :  Bărbieru Petru, primar.
RAPORTORI: Grosu Lidia, director, IET nr.1, Postovan Ala, director, IET nr.2.

 1. Cu privire la execuția bugetului primăriei satului Țarigrad pentru semestru I al anului 2023.

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bărghier Silvia, contabil-șef.

 1. Cu privire la aprobarea modificarilor și completărilor ce se operează în decizia Consiliului sătesc Țarigrad nr 6/10 din 08.12.2022 ,,Cu privire la aprobarea bugetului satului Țarigrad pe anul 2023 (lectura a II-a)”.

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bărghier Silvia, contabil-șef.

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru personalul din cadrul primăriei Țarigrad.

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bodean Lora, secretar al consiliului local

 1. Cu privire la stabilirea indecelui de referință la achitarea indemnizaţiei lunare personalului din cadrul primăriei Țarigrad.

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bărghier Silvia, contabil-șef.

 1. Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor pentru constituirea organelor electorale

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bodean Lora, secretar al consiliului local.

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activităţi social-culturale și a devizului de cheltuieli cu prilejul sărbătorii ”Hramul satului”

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Ojovan Corina, director, Casa de Cultură

 1. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului sătesc Țarigrad pentru tr.IV a anului 2023.

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bodean Lora, secretar al consiliului local

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare de la grupa,,Protecția Socială” din cadrul primăriei Țarigrad.

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bărghier Silvia, contabil-șef.

 1. Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de onoare al satului Țarigrad”.

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar.

 1. Cu privire la aducerea la cunoștință a dispozițiilor emise de primar.

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar.

 1. Cu privire la aprobarea planului geometric cu modificarea hotarelor terenului.

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bodean Lora, secretar al consiliului local.

 1. Cu privire la stabilirea unor relații de cooperare

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar.

 1. Cu privire la aprobarea proiectului investițional.

INIŢIATOR : Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar.

COMISIILE  CONSULTATIVE DE SPECIALITATE:

 ,,Invăţămînt, tineret, sport, cultură, culte, protecţie socială și sănătate ,, la  data de 25.08.2023  ora 9.00

Cadastru, agricultură, amenanjarea teritoriului și protecția mediului  la data de 25.08.2023 ora 9.30

Planificare, finanţe şi buget,, la data de 25.08.2023, ora 10.00 

Drept, disciplină și administrare publică  la data de 25.08.2023, ora 11.00

Proiectele de decizii pot fi vizualizate accesând linkul :
https://tarigrad.sat.md/consultari-publice-ale-proiectelor/