×

Anunț consultare publică !

Consiliul local, primăria satului Țarigrad anunță despre consultarea publică a  proiectelor de decizie :

 1. Cu privire la execuția deciziilor emise de consiliului local.
 2. Cu privire la pregătirea instituțiilor de educație timpurie din teritoriu către noul an de învățământ și perioada rece 2023-2024.
 3. Cu privire la execuția bugetului primăriei satului Țarigrad pentru semestru I al anului 2023.
 4. Cu privire la aprobarea modificarilor și completărilor ce se operează în decizia Consiliului sătesc Țarigrad nr 6/10 din 08.12.2022 ,,Cu privire la aprobarea bugetului satului Țarigrad pe anul 2023 (lectura a II-a)”.
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru personalul din cadrul primăriei Țarigrad.
 6. Cu privire la stabilirea indecelui de referință la achitarea indemnizaţiei lunare personalului din cadrul primăriei Țarigrad.
 7. Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor pentru constituirea organelor electorale.
 8. Cu privire la aprobarea Programului de activităţi social-culturale și a devizului de cheltuieli cu prilejul sărbătorii ”Hramul satului”.
 9. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului sătesc Țarigrad pentru tr.IV a anului 2023.
 10. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare de la grupa,,Protecția Socială” din cadrul primăriei Țarigrad.
 11. Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de onoare al satului Țarigrad”.
 12. Cu privire la aducerea la cunoștință a dispozițiilor emise de primar.

Proiectele de decizie  sunt  plasate pe pagina web oficială http://tarigrad.sat.md/ rubrica ,, Consultări publice” 2023.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 28.08.2023 pe adresa electronică: primaria.tarigrad@gmail.com sau prezentate  la secretarul consiliului local.