×

Convocarea Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară

23 august 2023

Stimați  cetățeni !  Prin prezenta, Vă înştiinţăm despre convocarea  Consiliului sătesc Țarigrad în ședință   ordinară, care va avea loc la data de  29.08.2023 , ora 10.00 în incinta sălii de ședințe a primăriei. II. Se propun spre examinare şi aprobare următoarele proiecte de decizii: Cu […]

Anunț consultare publică !

15 august 2023

Consiliul local, primăria satului Țarigrad anunță despre consultarea publică a  proiectelor de decizie : Cu privire la execuția deciziilor emise de consiliului local. Cu privire la pregătirea instituțiilor de educație timpurie din teritoriu către noul an de învățământ și perioada rece 2023-2024. Cu privire la […]

Anunț privind convocarea Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară

12 iunie 2023

Stimați  cetățeni !       Prin prezenta, Vă înştiinţăm despre convocarea  Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară, care va avea loc la data de 14.06.2023, ora 10.00 în incinta sălii de ședințe a primăriei. II. Se propun spre examinare şi aprobare următoarele proiecte de decizii: Cu […]

Anunț -audieri publice la data de 12.06.2023

6 iunie 2023

Primăria Țarigrad,  în conformitate cu prevederile Legii Nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărârii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional”, la data de 12 iunie 2023, […]

Anunț privind convocarea Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară

13 martie 2023

Stimați cetățeni! Prin prezenta, Vă înştiinţăm despre convocarea Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară, care va avea loc la data de 17.03.2023, ora 10.00 în incinta sălii de ședințe a primăriei. II. Se propun spre examinare şi aprobare următoarele proiecte de decizii: 1. Cu privire […]

Anunț consultare publică!

2 martie 2023

Consiliul local, primăria satului Țarigrad anunță despre consultarea publică a proiectelor de decizie:  Cu privire la execuția bugetului primăriei satului Țarigrad pentru anul 2022. Cu privire la execuția deciziilor emise de consiliului local. Cu privire la activitatea primăriei Țarigrad pe parcursul anului 2022. Cu privire […]

Anunț consultare publică!

28 noiembrie 2022

Consiliul local, primăria satului Țarigrad  anunță despre  consultarea publică a  proiectelor de decizie : ,,Cu privire la aprobarea bugetului satului Ţarigrad pentru anul 2023 ( lectura I-a și a II-a)” începând cu  data de 28.11.2022. Proiectele de decizie  sunt  plasate pe pagina web oficială: ACCESEAZĂ […]

Anunț inițierea procedurii de radiere din Registru gospodăriilor țărănești

21 septembrie 2022

Primăria s. Țarigrad, r-nul Drochia, aduce la cunoștință inițierea procedurii de radiere din Registru gospodăriilor țărănești ( de fermier) a gospodăriilor țărănești inactive, conform listei anexate, care cad sub incidența Legii nr.51/2022 ,, Privind instituirea unor măsuri de susținere a activelor gospodăriilor țărănești (de fermier) […]

Anunț consultare publică

20 septembrie 2022

Consiliul local șiPrimăria satului Țarigrad anunță la data de 23.09.2022, orele 13.00, în incinta sălii de ședințe a primărieiconsultareapublică a următoarelorproiecte de decizie: Cu privire la executarea deciziilor emise de Consiliul sătesc Țarigrad. Cu privire la pregătirea instituțiilor de educație timpurie din teritoriu către noul […]