×

Statele de personal

Numele, prenumele Denumirea funcţiei Statutul funcţiei Nr. de

unităţi

Bărbieru Petru Primar Funcţie de demnitate publică 1
Bodean Lora Secretar al consiliului local Funcţie publică de conducere 1
Bărghier Silvia Contabil-şef Funcţie publică  de execuţie 1
Crîșmaru Viorica Specialist Funcţie publică  de execuţie 1
Antoneac  Svetlana Specialist Funcţie publică  de execuţie 1
Morari Ilinca Specialist Funcţie publică  de execuţie 1
Bejan Andriana Secretar Post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice 1