×

Istoria localității

Satul Țarigrad a fost atestat documentar pentru prima dată la 27 iulie 1795 cub denumirea de Corbu, iar în 1859 cu cea de Valea Țarigradului (în acel an în sat trăiau 943 locuitori).

Primii locuitori care s-au așezat pe moșia satului au fost țăranii din Paustova și Ojova. Nu întîmplător majoritatea localnicilor poartă numele Postovanu și Ojovanu.

O parte a moșiei satului se afla în proprietatea unui boier grec, căruia localnicii i-au spus „grecul de la Țarigrad”. Se presupune că de aici se trage și denumirea satului, de altfel unicală.

În anul 1945 denumirea satului a fost schimbată în Glavan, devenind sediul gospodăriei colective „Boris Glavan” specializată în cultivarea cerealelor, a culturilor tehnice, pomicultură, creșterea animalelor. În anul 1990 s-a revenit la vechea denumire a satului, Țarigrad.

Despre localitate

Ţarigrad este un sat  din raionul Drochia. Distanța directă pîna în or. Drochia este de 5 km. Distanța directă pîna în or. Chișinău este de 160 km.

Populația satului este de 4.402 locuitori.

Suprafața satului este de 4.065,33 ha, dintre care 2890,94 ha teren arabil, iar 45,30 ha sunt acoperite de fîșii forestiere.

Satul este străbătut de râul Răut.

Localitatea dispune de căi de comunicație de însemnătate locală, cum ar fi șoseaua Drochia-Tarigrad, sectorul de cale ferată, conducta de gaz -Moldovatransgaz.

De asemenea în localitate sunt amplasate o serie de obiective cu rol social:

  • 2 gimnazii,
  • 2 grădinițe de copii,
  • farmacie,
  • Centrul de sănătate,
  • Casă de Cultură,
  • Casa-Muzeu „B.Glavan”
  • bibliotecă,
  • 12 puncte comerciale,
  • 2 biserici: bis. Sf. Alexandru Nevschi (construită în 1892) și Acoperimîntul Macii Domnului (construită în 2007),
  • 1 televiziune prin cablu.