×

Comisii de lucru

Comisia administrativă:

Președinte – Bărbieru Petru, primarul s. Țarigrad
Vicepreședinte – Rusu Sergiu, consilier, specialist principal, CR Drochia
Secretar – Vlas Cristina, consilier

Membri:

Rotaru Eudochia, consilier, asistentă superioară C.S.Țarigrad
Pleșca Iurie, consilier
Postovanu Viorel, consilier
Cojocaru Vasile, director, Î.M,,Gospodăria Comunală din s.Țarigrad,,

Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor:

Bărbieru Petru, primar, președinte al comisiei;
.———–, specialist, primăria Țarigrad, secretarul comisiei;
Conea Sergiu, consilier, membru;
Vlas Cristina, consilier, membru;
Șevciuc Anatolie, consilier, membru;
Bejan Petru, consilier, membru;
Vacaru Ion, consilier, membru;
Rotaru Eudochia, consilier, membru;
Ojovan Simion, reprezentantul Consiliului raional pe problemele privatizării, membru.

Membrii supleanți:

Jitaru Valeriu, consilier;
Manea Vitalie, consilier.

Comisia pentru Situații Exepționale

Președinte: 
Bărbieru Petru, primarul satului Țarigrad, tel. 069048471

Supleanții:

Ojovan Rodica, director, Gimnaziul „Ion Creangă” tel.068245398
Postovan Ala, director, IET nr. 2 „Albinuța”tel.079679938

Vicepreședinte:
Foca Nicolae, ofițer superior, SP nr.1 Drochia , tel. 060811699

Supleanții:

Chiprisean  Nicolae, șef de sector, SP nr.1 Drochia tel. 060201246
Rusu Andrei, ofițer principal, SP nr.1 Drochia tel. 069519557

Secretar:
Bodean Lora, secretar al consiliului local, tel. 069682755

Supleanții:

Antoneac Svetlana, specialist, tel.067214728
Bărghier Silvia, contabil-șef, tel.060142622

Membrii:
Rusu Sergiu, consilier, tel.069643999

Supleanții:

Șevciuc Anatolie, consilier,tel.060209888
Manea Vitalie, consilier, tel.068788144
Ursachi  Tatiana, asistent social, tel.069441776

Supleanții:

Tarnovschi Lilia, asistent social, tel.067305548
Cotoneț Nelea, consilier, tel.078244994
Morai Ilinca, specialist, tel.068178749

Supleanții:

Crîșmaru Viorica, specialist, tel.069095725
Grosu Lidia, director, IET nr. 1 „Spicușor”, tel.069853371
Bejan Petru, consilier, tel.079402630

Supleanții:

Pleșca Iurie, consilier,tel.079618270
Vlas Cristina, consilier, tel.069511356
Său Adelina, medic-șef, CS Țarigrad tel.079753425

Supleanții:

Rotaru Eudochia, asistentă superioară, CS Țarigrad,tel.079594384
Conea Viorica, asistentă medicală CS Țarigrad, tel.060134363
Jitaru Valeriu, consilier, tel.079032036

Supleanții:

Vacaru Ion, consilier, tel.060137932
Dobreanschi Iurie, consilier, tel.069858111

Celula locală de monitorizare a situației epidemiologice de infecție cu COVID-19

Președinte:
Bărbieru Petru – președintele Comisiei pentru Situații Excepționale a satului Țarigrad; primar;

Secretar:       
Rotaru Eudochia – consilier, asistentă superioară C.S.Țarigrad

Membri:   

Său Adelina – medic-șef, C.S.Țarigrad
Tarnovschi Lilia – asistent social comunitar
Foca Nicolai – ofițer superior, SP nr.1 Drochia al IP Drochia

Echipa multidisciplinară comunitară
din următoarea componență numerică și nominală:

Președinte – Bărbieru Petru, primarul satului Țarigrad

Secretar  – Tarnovschi Lilia /UrsachiTatiana, asistent social, după caz.

Membrii comisiei:

Său Adelina, medic-șef, IMSP CS Țarigrad
Recean  Mariana, SSS  al SP- 1 Drochia al Inspectoratului de Poliție
Grosu Lidia director, IET nr.1/Postovan Ala, director, IET nr.2, după caz.
Antoneac Svetlana, specialist
Bodean Lora, secretar al consiliului local
Ojovan Rodica, director IP Gimnaziul „Ion Creangă” /Bodean Ala, director, IP Gimnaziul Țarigrad după caz
Gaidraga Eudochia, lucrător social

Comisia  de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  specialişti în cadrul primăriei s.Ţarigrad

Bărbieru Petru, primar, preşedintele comisiei
Bodean Lora, secretar al consiliului local, secretar al comisiei
Rotaru Vasile, consilier, membru al comisiei
Rusu Sergiu, consilier, membru al comisiei
Cațer Ala, specialist, membru al comisiei
Ojovan Simion,consilier, membru al comisiei
Grigoriță Oxana, sef administrație publică locală al C.R.Drochia, membru.

Membrii supleanți:

Bărghier Silvia, contabil- șef, membru
Postovan Adelina, consilier, membru

Comisia obștească pentru evaluarea necesităților de acordare a ajutorului material din s. Țarigrad:

Bărbieru Petru, primar, preşedintele comisiei
Văzdăuțean Tatiana, asistent social, secretar
Bărghier Silvia, contabil- șef, membru
Conea Viorica, asistentă medicală, CS Țarigrad, membru
Gaidraga Eudochia, lucrător social, membru