×

Anunț privind convocarea Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară

Stimați  cetățeni ! 

     Prin prezenta, Vă înştiinţăm despre convocarea  Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară, care va avea loc la data de 14.06.2023, ora 10.00 în incinta sălii de ședințe a primăriei.

II. Se propun spre examinare şi aprobare următoarele proiecte de decizii:

 1. Cu privire la executarea deciziilor emise de consiliul local.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar

 1. Cu privire la executarea bugetului primăriei satului Țarigrad pentru anul 2022.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărghier Silvia, contabil-șef

 1. Cu privire la aprobarea soldului disponibil a primăriei Țarigrad și alocarea mijloacelor financiare.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărghier Silvia, contabil-șef

 1. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în decizia Consiliului sătesc Țarigrad nr 6/10 ,,Cu privire la aprobarea bugetului satului Țarigrad pe anul 2023 (lectura a II-a)”.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărghier Silvia, contabil-șef

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare de la grupa „Protecția Socială” a primăriei Țarigrad.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărghier Silvia, contabil-șef

 1. Cu privire la aducerea la cunoștință a dispozițiilor emise de primar.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărghier Silvia, contabil-șef

 1. Cu privire la aprobarea tarifului pentru prestarea serviciului public de aprovizionare cu apă potabilă.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Dobreanschi Iurie, administrator, ÎM „Gospodăria Comunală din satul Țarigrad”

 1. Cu privire la examinarea demersurilor înaintate de administrația Î.M. „Gospodăria Comunală din satul Țarigrad”

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Dobreanschi Iurie, administrator, ÎM „Gospodăria Comunală din satul Țarigrad”

 1. Cu privire la aprobarea sectoarelor de drumuri locale la care urmează a fi efectuate lucrări de întreținere și reparație.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar

 1. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului sătesc Țarigrad pentru tr. III a anului 2023.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bodean Lora, secretar al consiliului local

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul sătesc Țarigrad și Asociația Obștească „Fotbal Club FC Țarigrad”

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul sătesc Țarigrad și Academia de Studii Administrative din Republica Moldova (ASA).

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul sătesc Țarigrad și Asociația Obștească „NICA”.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar

 1. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Rotari Ilinca, specialist superior

 1. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenului proprietate publică și a planului geometric actualizat.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Rotari Ilinca, specialist superior

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Rotari Ilinca, specialist superior

 1. Cu privire la aprobarea Regulilor de întretinere a animalelor și păsărilor domestice.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bodean Lora, secretar al consiliului local

 1. Cu privire la aprobarea proiectului investițional.

INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar

COMISIILE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE se vor convoca la data de 12.06.2023, ora 10.00

Secretar al consiliului local                                      Bodean Lora