×

Anunț -audieri publice la data de 12.06.2023

Primăria Țarigrad,  în conformitate cu prevederile Legii Nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărârii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional”, la data de 12 iunie 2023, orele 10.00în sala de ședințe a  primăriei,  organizează audieri publice  a proiectelor de decizie:

 1. Cu privire la execuția deciziilor emise de consiliului local.
 2. Cu privire la execuția bugetului primăriei satului Țarigrad pentru  anul 2022
 3. Cu privire la aprobarea soldului disponibil a primăriei Țarigrad și alocarea mijloacelor financiare.
 4. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în decizia Consiliului sătesc Țarigrad nr 6/10 ,,Cu privire la aprobarea bugetului satului Țarigrad pe anul 2023 (lectura a II-a)”.
 5. Cu privire la aducerea la cunoștință a dispozițiilor emise de primar.
 6. Cu privire la aprobarea tarifului pentru  prestarea serviciului public  de aprovizionare cu apă potabilă.
 7. Cu privire la aprobarea sectoarelor de drumuri locale la care urmează a fi efectuate lucrări de întreținere și reparație.
 8. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului sătesc Țarigrad pentru tr.III a anului 2023
 9. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică.
 10. Cu privire la aprobarea proiectului investițional.
 11. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenului proprietate publică.
 12. Cu privire la aprobarea Regulilor de întretinere a animalelor și păsărilor domestice.

Proiectele de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei Țarigrad:  http://tarigrad.sat.md/ rubrica ,, Consultări publice” 2023.

 Scopul: aducerea la cunoștință a activității APL în teritoriul administratvalorificarea eficientă a bunurilor primăriei, a finanțelor publice locale, aprobarea Regulilor de întretinere a animalelor și păsărilor domestice, aprobarea tarifului pentru  prestarea serviciului public  de aprovizionare cu apă potabilă aprobarea sectoarelor de drumuri locale la care urmează a fi efectuate lucrări de întreținere și reparație.

   Părţi interesateconsilieri locali, angajații instituțiilor publice din teritoriu, agenții economici,  cetăţenii care nu sunt indiferenţi de problemele satului.