×

Anunț privind convocarea Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară

12 iunie 2023

Stimați  cetățeni !       Prin prezenta, Vă înştiinţăm despre convocarea  Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară, care va avea loc la data de 14.06.2023, ora 10.00 în incinta sălii de ședințe a primăriei. II. Se propun spre examinare şi aprobare următoarele proiecte de decizii: Cu […]

Anunț -audieri publice la data de 12.06.2023

6 iunie 2023

Primăria Țarigrad,  în conformitate cu prevederile Legii Nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărârii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional”, la data de 12 iunie 2023, […]