×

Anunț privind convocarea Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară

Stimați cetățeni!

Prin prezenta, Vă înştiinţăm despre convocarea Consiliului sătesc Țarigrad în ședință ordinară, care va avea loc la data de 17.03.2023, ora 10.00 în incinta sălii de ședințe a primăriei.

II. Se propun spre examinare şi aprobare următoarele proiecte de decizii:
1. Cu privire la Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.929 din 28.02.2023 „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țarigrad, raionul Drochia”
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bodean Lora, secretar al consiliului local
2. Cu privire la executarea deciziilor emise de consiliului local.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar
3.Cu privire la rezultatele activității primăriei Țarigrad pe parcursul anului 2022.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar
4. Cu privire la execuția bugetului primăriei satului Țarigrad pentru anul 2022.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar
5. Cu privire la rezultatele activității Casei de Cultură din satul Țarigrad pe parcursul anului 2022 și aprobarea Planului de activități culturale pentru anul 2023.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Ojovan Corina, director, Casa de Cultură
6. Cu privire la darea de seamă a ÎM „Gospodăria Comunală din s. Țarigrad” privitor la activitatea desfășurată în anul 2022.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Dobreanschi Iurie, administrator
7. Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele decizii ale Consiliului local
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bodean Lora, secretar al consiliului local
8. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria s. Țarigrad și Asociația Obștească „Fotbal Club FC Țarigrad”
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar
9. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului sătesc Țarigrad pentru tr. II a anului 2023.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bodean Lora, secretar al consiliului local
10. Cu privire la stabilirea perioadei de pășunat.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Rotari Ilinca, specialist superior
11. Cu privire la aprobarea acțiunilor de salubrizare și amenajare a localitătii
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar
12. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Rotari Ilinca, specialist superior
13. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenului proprietate publică.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Rotari Ilinca, specialist superior
14. Cu privire la aprobarea lucrărilor de corectare a erorilor cadastrale
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Rotari Ilinca, specialist superior
15. Cu privire la aprobarea planului geometric cu modificarea hotarelor terenului
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Rotari Ilinca, specialist superior
16. Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Rotari Ilinca, specialist superior
17. Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor
și aprobarea documentației cadastrale.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Rotari Ilinca, specialist superior
18. Cu privire la aprobarea soldul disponibil a primăriei Țarigrad și alocarea mijloacelor financiare.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar
19. Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a animalelor și păsărilor domestic.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar
20. Cu privire la aducerea la cunoștință a dispozițiilor emise de primar.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar
21. Cu privire la repartizarea profitului net anual al ÎM „Gospodăria Comunală din s. Țarigrad”.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Dobreanschi Iurie, administrator
22. Cu privire la examinarea demersurilor înaintate de administrația Î.M. „Gospodăria Comunală din satul Țarigrad”.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Dobreanschi Iurie, administrator .
23. Cu privire la examinarea procesului-verbal de control efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii la Î.M. „Gospodăria Comunală din satul Țarigrad”.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar.
RAPORTOR: Dobreanschi Iurie, administrator.
24. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare de la grupa „Protecia Socială” a primăriei Țarigrad.
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar
25. Cu privire la aprobarea implementării proiectului investițional „Procurarea utilajului pentru fitness stradal și zona de recreere”
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar
26. Cu privire la aprobarea implementării proiectului investițional „Centrul Comunitar pentru tineri”
INIŢIATOR: Bărbieru Petru, primar
RAPORTOR: Bărbieru Petru, primar

COMISIILE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE:

Planificare, finanţe şi buget la 14.03.2023, ora 9.30
Drept, disciplină și administrare publică la 14.03.2023, ora 10.30
Cadastru, agricultură, amenanjarea teritoriului și protecția mediului la 14.03.2023 ora 14.00

Secretar al consiliului local Bodean Lora