×

Anunț consultare publică

Consiliul local șiPrimăria satului Țarigrad anunță la data de 23.09.2022, orele 13.00, în incinta sălii de ședințe a primărieiconsultareapublică a următoarelorproiecte de decizie:

 1. Cu privire la executarea deciziilor emise de Consiliul sătesc Țarigrad.
 2. Cu privire la pregătirea instituțiilor de educație timpurie din teritoriu către noul an de învățământ și perioada rece 2021-2022 .
 3. Cu privire la execuția bugetului primăriei satului Țarigrad pentru semestru I al anului 2022.
 4. Cu privire la alocarea milloacelor bănești din soldul disponibil.
 5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă a primăriei Țarigrad.
 6. Cu privire la corelarea bugetului local aprobat pentru anul 2022 cu Legea bugetului de stat pentru anul 2022.
 7. Cu privire la aprobareaplanului de acțiunipentruenergiedurabilășiclimă (SECAP)
 8. Cu privire la aprobarea sectoarelor de drumuri la care urmează a fi efectuate lucrări de întreținere și reparație.
 9. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului sătesc Țarigrad pentru tr.IV a anului 2022.
 10. Cu privire la aducerea la cunoștință a dispozițiilor emise de primar.
 11. Cu privire la aprobareatarifului la prestareaserviciului public de aprovizionare cu apăpotabilă.
 12. Cu privire la aprobareaimplimentăriiproiectului ,,Procurareautilajuluipentru fitness stradal”, care urmeaza a fi amplasatîn parcul de la intrarea in sat.
 13. Cu privire la exaninarea demersuluiAsociațieiObștești „Fotbal Club FC Țarigrad”.
 14. Cu privire la aprobareamaterialelor de delimitare a terenurilorproprietatepublică.

Proiectele de deciziesuntplasatepepagina web oficială http://tarigrad.sat.md/